top of page
Nickelodeon, Sydney, Australia.
Victoria Park, Malmö, Sweden.
Grey Nordic ApS, Copenhagen, Denmark.

Shameless Creative

 

Is a multifaceted design studio, specialising in hospitality, retail & workplace environments.

 

Shameless Creative är en mångsidig designstudio, som specialiserar sig på projekt inom besöksnäring, detaljhandel och kontor.

A multi-disciplinary creative studio started in 2008 by Johanna Olsen Brown.

Interior Architecture and Design are at the forefront, supported by creative components such as Master Planning, Concept Development, Environmental Branding and Photography.

Through close collaboration with the client we will arrive at a creative goal, achieving an accomplished outcome for both parties.

Allow yourself to be SHAMELESS –  it will set you free

 

downarrow
Testimonials anchor
Sparbanken Syd
"Sparbanken Syd är mycket nöjda med Johanna och Shameless Creative AB och all den hjälp vi fått både vid nyetablering av kontor eller vid ombyggnation! Johanna har varit mycket lyhörd för våra behov och önskemål och varit en professionell, stöttande part hela vägen. Resultatet har blivit över förväntan och gett en kontorsmiljö, som uppskattas av både kunder och medarbetare."

| Marianne Ahlgren |

Affärsutvecklingsansvarig på Sparbanken Syd

Shameless Creative logo
Shameless Creative är en multidisciplinär kreativ studio startad 2008 av Johanna Olsen Brown.
 
Inredningsarkitektur och design ligger i framkant och stöds av kreativa komponenter som över-gripande planlösning, konceptutveckling, varumärkesanpassning och fotografering.
 
Genom ett nära samarbete med kunden kommer vi att nå ett kreativt mål och uppnå ett lyckat resultat för alla parter.
B_W_13-min.jpg

Contact Shameless Creative

Get in touch by filling out the form. We will respond at our earliest convenience.

Thanks for submitting!

bottom of page