top of page

Testimonials

Johanna Olsen Brown Photography
Johanna Olsen Brown Photography
Sparbanken Syd
"Sparbanken Syd är mycket nöjda med Johanna och Shameless Creative AB och all den hjälp vi fått både vid nyetablering av kontor eller vid ombyggnation! Johanna har varit mycket lyhörd för våra behov och önskemål och varit en professionell, stöttande part hela vägen. Resultatet har blivit över förväntan och gett en kontorsmiljö, som uppskattas av både kunder och medarbetare."

| Marianne Ahlgren |

Affärsutvecklingsansvarig på Sparbanken Syd

Contact Shameless Creative

Get in touch by filling out the form. We will respond at our earliest convenience.

Thanks for submitting!

bottom of page